advertise laitec sharif univercity
دانلود پایان نامه وب سایت مهندسی پزشکی با ASP.net

دانلود پایان نامه وب سایت مهندسی پزشکی با ASP.net

28000 تومان
دانلود پروژه پایانی طراحی وب سایت مخابرات با Asp.net

دانلود پروژه پایانی طراحی وب سایت مخابرات با Asp.net

48000 تومان
دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ، نمایندگی ایران خودرو

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار ، نمایندگی ایران خودرو

10000 تومان
دانلود مجموعه 70 پروژه مفید و کاربردی سی شارپ #C

دانلود مجموعه 70 پروژه مفید و کاربردی سی شارپ #C

28000 تومان
دانلود سورس پروژه TSP با الگوریتم مورچگان Ants

دانلود سورس پروژه TSP با الگوریتم مورچگان Ants

10000 تومان

لیست برچسب های HTML ، تگ ها

ھمه صفحات وب با استفاده از دستورالعمل ھایی ساخته شده اند که به آنھا برچسب ھا یا تگ ھای HTML گویند که مخفف کلمه Hyper Text Markup Language است.پس از شروع ھر تگ لازم است با علامت / پایان آن را اعلام کنید و بھتر است کدھا را با حروف کوچک بنویسید
لیست برچسب های HTML ، تگ ها

ھمه صفحات وب با استفاده از دستورالعمل ھایی ساخته شده اند که به آنھا برچسب ھا یا تگ ھای HTML گویند که مخفف کلمه Hyper Text Markup Language است.

اصلی ترین تگ ھا و بدنه یک فایل HTML شامل موارد زیر است:

 ( در مثالها به جای() از علامتهای <> استفاده کنید)

(html)             نشان گر نوع فایل
(head)             قسمت سر یا فرم کلی صفحه
  (title)(/title)  عنوان صفحه
(/head)
(body)             قسمت بدنه یا بخش قابل نمایش در مرورگر
(/body)
(/html)

پس از شروع ھر تگ لازم است با علامت / پایان آن را اعلام کنید و بھتر است کدھا را با حروف کوچک بنویسید.

سایر تگ ها:

 • تگ b:  این تگ باعث می شوند متن مورد نظر پر رنگ شود ،به جای این تگ می توان از تگ ھای "i" برای ایتالیک کردن و از "small" برای کوچک کردن متن استفاده کرد.مثال:

(html)
(head)
(title)تست(/title)
(/head)
(body)
(b) سلام دنیا (/b)
(/body)
(/html)

 

 • تگ br:  این تگ مانند کلید Enter میباشد یعنی باعث میشود متن شما به سطر بعد منتقل شود این تگ نیازی به تگ بسته ندارد.

 • عنوان ها: عنوان ھا توسط تگ ھای h1 تا h6 ایجاد میشوند که h1 بزرگترین و h6 کوچکترین عنوان را ایجاد میکند.

(html)
(head)
(title)تست(/title)
(/head)
(body)
(h این یک تست است ( 1 (/h1)
(h این یک تست است ( 2 (/h2)
(h این یک تست است( 3 (/h3)
(h این یک تست است( 4 (h4)
(h این یک تست است( 5 (/h5)
(h این یک تست است( 6 (/h6)
(/body)
(/html)

 

 • تگ p:  این تگ باعث ایجاد یک پاراگراف می شود. 

 • تگ center: این تگ باعث می شود متن یا ھرچیز دیگری در وسط صفحه قرار بگیرد.

 • تگ br:  این تگ باعث ایجاد یک خط افقی می شود ونیازی به تگ بسته ندارد.

 • توضیحات:  نوشتن توضیحات در یک صفحه باعث میشود برای ویرایش ھای مجدد آن فایل کمتر دچار دردسر شویم در ضمن مرورگر توضیحات را نادیده گرفته و آن ھا را نمایش نمیدھد.

 • فونتھا:  برای تعیین نوع سایز ورنگ فونت می توان از برچسب  استفاده نمود:

(font face= Tahoma) این یک تست است (/font)          تعیین نوع فونت
(font size= این یک تست است ( 2 (/font)                    سایز فونت
(font color=red) این یک تست است(/font)                  رنگ فونت
(font face=Tahoma size=2 color=red) این یک تست است (/font)            :به صورت کلی

 

 • تصاویر:  برای ایجاد یک تصویر در صفحه از تگ  استفاده می کنیم این تگ ھم شامل پارامترھایی از قبیل آدرس تصویر و حاشیه وغیره می باشد این تگ نیازی به تگ بسته ندارد

(img src="/image/logo.png")                   آدرس عکس جھت نمایش در مرورگر
(img src="/image/logo.png" border= حاشیه دور عکس                       ( 0
(img src="/image/logo.png" alt="test")                          نوشتن توضیحات برای عکس
(img src="/image/logo.png" width=70 height= تعیین سایز تصویر       ( 6

 

 • لینک ھا:  از تگ "a"  جھت ایجاد یک پیوند یا لینک با صفحه یا فایل دیگر استفاده می شود این تگ ھم شامل مشخصاتی نظیر آدرس مقصد و نوع نمایش میباشد :

 

(a href="http://gallery25.wordpress.com/")Barkhord(/a)                                        آدرس و عنوانی جھت نمایش درصفحه
(a href=http://gallery25.wordpress.com/ target="_blank ")Barkhord(/a)              نوع نمایش یعنی باعث میشود لینک در پنجره ای جدید باز شود
_parent                                    لینک در ھمان قاب باز خوا ھد شد
_top                                        ( لینک در ھمان پنجره باز خواھد شد (برای خارج شدن از قاب
_self                                        لینک در ھمان پنجره باز خواھد شد

(a href= "mailto:mfatemian@gmail.com") تماس (/a)                                                 لینک به یک آدرس ایمیل

(a href=" http://gallery25.wordpress.com")(img src="/image/logo.png")(/a)    ساخت لینک بر روی تصاویر
به جای عنوان از آدرس یک عکس استفاده کنید

 

 • فھرست ھا:

  • فھرست بدون شماره 

(html)
(head)
(title) تست (/title)
(/head)
(body)
(ul)
(li) ایران (/li)
(li) آمریکا (/li)
(li) ژاپن (/li)
(/ul)
(/body)
(/html)
 • فھرست شماره دار

(body)
(ol)
(li) ایران (/li)
(li) آمریکا (/li)
(li) ژاپن (/li)
(/ol)
(/body)
 • فھرست ھای توضیح دار

(body)
(dl)
(dt> ایران (/dt)
(dd) آسیا (/dd)
(dt) آمریکا (/dt)
(dd) آمریکای شمالی (/dd)
(dt) فرانسه (/dt)
(dd) اروپا (/dd)
(/dl)
(/body)
 • Type درفھرستھا

با استفاده از این مشخصه میتوان شکلی را که درکنار فھرستھای بدون شماره و یا اعداد فھرستھای شماره دار را به نوع دلخواه تغییر داد .نوع شکل ھا دایره توپر- دایره توخالی و مربع Disc ,circle,square و اعداد abc , ABC  i ii iii , I II III.

 

 • استفاده از رنگ ھا:

(body bgcolor="red")
(body bgcolor="#FF0000")
(body bgcolor="rgb(255,0,0)")

 

 • استفاده از تصویر پس زمینه:

(body background="logo.jpg")

 

 • جدول ھا:  از تگ"table"  برای ایجاد جداول استفاده میشود و از تگ "tr" برای ساخت سطرھا و از تگ "td" برای ساخت ستون ھا استفاده میشود. از "th" هم برای نمایش یک عنوان برای ستون ھا استفاده میشود. از صفت Border جھت ایجاد حاشیه برای جدول استفاده می شودو از تگ "caption" میتوان یک عنوان برای جدول انتخاب نمود.

 • تگ form:  توسط این تگ میتوان عناصری جھت دریافت اطلاعات از کاربر ساخت.

 • تگ input:  در تگ فرم می توان از این تگ استفاده نمود و انواع دکمه ھای رادیویی و فیلد ھا را ساخت.

 • قاب ھا:  با استفاده از قاب ھا می توانید بیش از یک فایل HTML را در پنجره مرورگر نمایش دھید.

 • تگ frameset:  این تگ مشخص کننده این است که پنجره مرورگر چگونه بین قاب ھا تقسیم شود.

 • تگ frame:  این تگ مشخص کننده قاب ھا یا ھمان فایل ھای اچ تی ام ال است.

 • تگ iframe:  با استفاده از این تگ می توان یک فایل اچ تی ام ال را در داخل یک قاب در ھرکجای متن قرار دهید.

 • تگ marquee: با استفاده از این تگ می توان یک متن متحرک ایجاد کرد. با استفاده از "Direction" میتوان جھت حرکت متن را تعیین کرد و با استفاده از "Scrollamount" سرعت حرکت متن را تعیین میکنیم.سایر تنظیمات نیز مانند نوع فونت ورنگ ھم قابل اعمال است.

(marquee direction=right scrollamount=" این یک تست است(" 3 (/marquee)

 

 • نحوه قرار دادن فایل ھای فلش:

(object)
(embed type="application/x-shockwave-flash" src="/flash/test.swf"
width="128" height="128")
(/object)

 

 3
نظرات
 • user avatar shimz:
  ۱۸:۵۵:۴۸ __ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

  Aliiii bud

 • user avatar mounes:
  ۰۹:۳۸:۵۵ __ ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

  besyar ali bud.mamnunam az zahmatetun.

 • user avatar shapor:
  ۱۶:۲۷:۰۴ __ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

  خیلی هم عالی بود

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
اموزش برچسب های HTMLاشنایی با برچسب های اچ تی ام الآشنایی با برچسبها در HTMLبرچسب های موجود در اچ تی ام البرچسب های HTMLتگهای HTMLآموزش برچسب های HTMLآموزش تگهای HTMLچگونگی استفاده از برچسب ها در HTML تبلیغات ارزان سایت آموزش برنامه نویسیتبلیغات مخصوص طراحان وب سایتتبلیغات در سایت برنامه نویسیتبلیغات اینترنتی برای برنامه نویساندر آغوش مینیمالیسممنوی همبرگر با سه خط افقی که روی یکدیگر قرار گرفته اند نشانه چیست؟ سوئیچ به یک ستون واحدتبدیل متن ساده به وبلاگ و سایت های پویا با React.jsکتابخانه sass برای استفاده آسان تر از آنکتابخانه سطح بالا برای اتوماتیک سازی اعمال مرورگر لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php