advertise laitec sharif univercity
دانلود برنامه هشت وزیر با جستجوی عمقی در سی شارپ

دانلود برنامه هشت وزیر با جستجوی عمقی در سی شارپ

10000 تومان
دانلود پروژه کامل مهندسی نرم افزار ، شرکت نرم افزاری

دانلود پروژه کامل مهندسی نرم افزار ، شرکت نرم افزاری

10000 تومان
دانلود سورس پروژه فروشگاه کیف با asp.net و sql express

دانلود سورس پروژه فروشگاه کیف با asp.net و sql express

10000 تومان
دانلود سورس اپلیکیشن اندروید یادآوری-انجامش بده–ToDo

دانلود سورس اپلیکیشن اندروید یادآوری-انجامش بده–ToDo

14000 تومان
دانلود مجموعه 70 پروژه مفید و کاربردی سی شارپ #C

دانلود مجموعه 70 پروژه مفید و کاربردی سی شارپ #C

28000 تومان

ساختارهای شاخص دار در فایلها

ساختارهای شاخص دار (نمایه دار) اساسا برای تسریع دستیابی به رکوردها ، به ویژه در فایل های بزرگ ایجاد میشود. شاخص بندی در سیستمهای جدید، شیوه دستیابی بسیار رایجی است.
ساختارهای شاخص دار در فایلها

ساختارهای شاخص دار در فایلها

ساختارهای شاخص دار (نمایه دار) اساسا برای تسریع دستیابی به رکوردها ، به ویژه در فایل های بزرگ ایجاد میشود. شاخص بندی در سیستمهای جدید، شیوه دستیابی بسیار رایجی است. این شیوه، در رده بندی شیوه های دستیابی، جزء شیوه های دستیابی تصادفی است و دستیابی تصادفی از طریق آدرس رکورد امکان پذیر میشود. این آدرس طبعا بستگی به مکان رکورد در فایل داده ای دارد و در رکورد شاخص یا مدخل نگهداری میشود.

مفاهیم ابتدایی ساختارهای شاخص دار را در زیر معرفی خواهیم کرد:

شاخص

شاخص یا فایل شاخص مجموعه ای است از تعدادی مدخل هر یک بصورت دو بخش مقدار و آدرس (V و P). در حالت کلی در فیلد مقدار، مقدار هر صفت خاصه ای (ساده یا مرکب) میتواند قرار گیرد و در حالت خاص مقدار کلید اصلی در این فیلد گذاشته میشود.

فیلد آدرس، حاوی یک نشانه رو به یک رکورد یا گروهی از رکوردها در فایل داده ای است. هر مدخل شاخص را میتوان یک رکورد کوچک دانست با طول ثابت V+P بایت.

بنابراین در ساختار شاخص دار، دو مجموعه رکورد داریم : مجموعه رکوردهای داده ای و مجموعه رکوردهای شاخص. به مجموعه اول فایل شاخص بندی شده و به مجموعه دوم فایل شاخص میگوییم. گاه به فایل شاخص بندی شده، مجموعه داده ها و به فایل شاخص، مجموعه شاخص نیز گفته میشود و مجموعه شاخص ناظر است به مجموعه داده ها.

هر چند ساختار شاخص بندی شده در سطح منطقی از دو مجموعه تشکیل شده است، اما میتواند در سطح فیزیکی، بصورت یک یا دو فایل پیاده سازی شود. فایل داده ای میتواند بیش از یک مجموعه شاخص داشته باشد. بطور نظری میتوان حتی روی تمام صفات خاصه یا هر ترکیبی از صفات خاصه رکورد، شاخص ایجاد کرد.

در ساده ترین گونه این ساختار، یک مجموعه شاخص روی صفت خاصه کلید اصلی وجود دارد (ساختار تک شاخصی)، اما میتوان ساختار چند شاخصی هم داشت.

 

شاخص اصلی و شاخص های ثانوی

روشن است که در انتخاب صفت خاصه شاخص، اولویت با کلید اصلی است و در این صورت میگوییم که شاخص اصلی داریم، اما هر صفت خاصه دیگری نیز میتواند بعنوان صفت خاصه شاخص انتخاب شود و در این حالت میگوییم شاخص های ثانوی داریم. اگر صفت خاصه دیگری هم خاصیت کلید بودن را داشته باشد (کلید ثانوی) و روی آن شاخص ایجاد کنیم، میگوییم شاخص روی کلید ثانوی داریم.

 

لنگرگاه (نقطه اتکا)

نقطه ای از فایل داده ای که مدخل شاخص به آن نشانه میرود، لنگرگاه یا نقطه اتکا شاخص نامیده میشود. اگر لنگرگاه، رکورد باشد، شاخص را متراکم و اگر لنگرگاه گروهی از رکوردها باشد، شاخص را غیر متراکم گوییم. در شاخص غیر متراکم، فایل داده ای باید روی مقادیر صفت خاصه شاخص مرتب باشد تا بتوان رکوردها را گروهبندی کرد. در هر دو حالت فایل داده ای میتواند بلاک بندی شده باشد.

 

گروه در شاخص غیرمتراکم

گروه میتواند یک تقسیم منطقی از فایل باشد مثل بلاک یا تعدادی بلام مثلا باکت یا با هر نام دیگر. در این حالت میگوییم شاخص نرم افزاری داریم. گروه ممکن است یک یا بیش از یک تقسیم سخت افزاری باشد، یعنی شیار، استوانه و گاه حتی خود دیسک.

 

شاخص چند سطحی

وقتی که تعداد مدخل های شاخص زیاد باشد، جستوجو در شاخص برای یافتن مدخل شاخص مورد نظر، زمانگیر میشود. برای تسریع عمل جست وجو در شاخص، آن را در چند سطح ایجاد میکنند. تعداد سطوح شاخص را عمق شاخص مینامند و با x نمایش میدهند.

 

معایب شاخص بندی

معایب ساختارهای شاخص دار بویژه در حالت چند شاخصی عبارتنداز:

► مصرف حافظه برای ایجاد شاخص

► فزونکاری در عملیات ذخیره سازی

 

ساختار ترتیبی شاخص دار

این ساختار برای تسریع واکشی تک رکورد از یک فایل ترتیبی طراحی و ایجاد میشود. اجزاء تشکیل دهنده آن عبارتنداز:

► فایل ترتیبی که به آن اصطلاحا ناحیه اصلی میگویند.

► ناحیه سرریزی برای انجام عملیات ذخیره سازی پس از لود اولیه.

► نشانه رو ها

► مجموعه شاخص

فایل ترتیبی روی صفت خاصه کلید، مرتب است. ناحیه سرریزی به نحوی انتخاب میشود که پردازش سریال رکوردها تسهیل شود. شاخص در این ساختار میتواند سخت افزاری یا نرم افزاری باشد و بصورت غیرمتراکم ایجاد شود و فقط ناظر است به رکوردهای ناحیه اصلی  و از این نظر فاقد پویایی است و میگوییم شاخص ایستا است.

از شاخص برای تسریع واکشی رکوردها استفاده میشود و در عملیاتی مثل خواندن تمام فایل بطور پی در پی یا سریال کاربرد ندارد. نحوه انجام این عملیات در این ساختار چنین است:

► خواندن پی در پی : سیستم ناحیه اصلی و ناحیه سرریزی را بلاک به بلاک میخواند و چون رکوردهای ناحیه سرریزی مرتب نیستند، پس در این نحوه خواندن، رکوردها بطور سریال خوانده نمیشوند.

► خواندن فایل بصورت سریال : بلاکهای ناحیه اصلی روی کلید خوانده میشوند تا به  بلاک یا رکوردی برسیم که دارای نشانه رو به ناحیه سرریزی است. از این پس به ناحیه سرریزی رفته، خواندن را با طی کردن زنجیرهای سرریزی ها، دنبال میکنیم تا به پایان زنجیره برسیم و مجددا به ناحیه اصلی بازگشت میکنیم و بدین نحو خواندن سریال ادامه می یابد.

► واکشی رکورد از روی کلید : برای واکشی رکورد، باید در فایل شاخص جست وجو کرده و با یافتن مدخل مربوطه در فایل شاخص قسمتی از ناحیه اصلی و در صورت لزوم، زنجیره ی سرریزی های آن قسمت باید خوانده شود تا رکورد مورد نظر در صورت وجود، واکشی شود.

 

 1
نظرات
  • user avatar تازه وارد:
    ۲۳:۲۷:۳۷ __ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷

    سلام خسته نباشید .توضیحاتتون خیلی جامع بود .من باید پروژه پیاده سازی همین ساختار رو تحویل بدم میشه راهنماییم کنید چطور کد بزنم یا از کجا سورس کدش رو دانلود کنم خیلی عالی میشه .ممنون.

نظر خود را ارسال کنیدنام:
ایمیل:
دیدگاه:
captcha
کد امنیتی :


advertise
معرفی شاخص ها در فایلهاساختارهای شاخص دار در دستیابی به داده های فایلهاشاخص اصلی و شاخص های ثانوی در ذخیرهمفاهیم اولیه ساختارهای شاخص دار رکوردهاشاخص چند سطحی در ذخیرهمعایب شاخص بندی در ذخیره و بازیابی اطلاعاتگروه در شاخص غیرمتراکم ذخیرهشاخص در ذخیره و بازیابی اطلاعاتآشنایی با ساختارهای شاخص دار رکوردهاساختار ترتیبی شاخص دار ذخیرهلنگرگاه (نقطه اتکا) در شاخص لیست برچسب ها
تمامی حقوق این سایت اعم از محتوی ، تصاویر ، قالب و ... متعلق به گروه مهندسی وب سایت سورس کد می باشد.
SourceCodes.ir ، افقی روشن برای برنامه نویسان ، از مبتدی تا حرفه ای

پیشنهادات ویژه سورس کد

پکیج ویژه پروژه پایانی رشته کامپیوتر دانلود مجموعه 70 پروژه کاربردی سی شارپ وب سایت فروشگاه با php